Ekstraordinær rengøring – uden ekstra regninger

Vi tror på, at vores rengøring skaber overskud hos virksomhederne.

 

Er du på udkig efter et nyt rengøringsfirma?

Hvis du ønsker et trygt samarbejde, som er baseret på tillid og kvalitet, så er vi den rette samarbejdspartner for dig. Vi sørger altid for at levere professionel rengøring af høj kvalitet uanset opgavens omfang og størrelse.

Tillid er nøglen til vores succes:

 • Vi er ærlige i alt, hvad vi gør
 • Vi er synlige overfor kunden og i de virksomheder vi rengør
 • Vi opbygger tillidsfulde relationer og langsigtede samarbejder

 

Kontakt os og hør, hvordan vi tager hånd om skiftet til en bedre rengøringspartner.

Kontakt

 

Glade medarbejdere, glade kunder

Vi vil yde en ekstraordinær service, der inkluderer ekstraopgaver – uden ekstra regninger. Derfor går vi op i, at vores medarbejdere er glade i deres rengøringsjob. På denne måde giver vi den bedste og mest omfattende rengøring til prisen.

Der er en grund til, at vi formår at holde på vores kunder, hvor andre rengøringsvirksomheder bliver skiftet ud.

 

Vores Tilbud

Vores tilbud er udarbejdet ud fra vores virksomhedspolitik, sammenholdt med de ønsker og krav, der er skitseret i materialet, vores gennemgang af lokalerne, samt vores egne høje kvalitetskrav til udførelse af en sådan opgave.

Combi Services hovedprodukt er månedlig kontraktrengøring baseret på en fast aftale.

Virksomhedspolitik

Vi tilbyder alle daglige forekommende rengøringsydelser i kontorarealer, laboratorier områder der kræver GMP-kursus og lettere produktionsarealer samt butiksrengøring.

 • Vores service underskrives som en samarbejdsaftale over længere tid og leveres på løbende basis. Rengøringsydelserne defineres som: Totalrengøring.
 • Ved kontraktindgåelse udarbejdes der intervalopdelte arbejdsbeskrivelser og tilhørende tegninger for de aktuelle arealer, baseret på kundens ønsker.
 • De udarbejdede arbejdsbeskrivelser danner basis for de leverede ydelser, men følges ikke nødvendigvis slavisk.
 • Ydelserne leveres på timebasis og der arbejdes ikke med akkordaflønning af assistenterne.
 • Såfremt en rengøringsrutine er nødvendig, udføres den uanset om arbejdsbeskrivelsen indeholder denne ydelse, for den pågældende ugedag.
 • Det tilstræbes i videst muligt omfang at knytte assistenter fast til en kunde.
 • Indkøringsperioden hos nye kunder er meget gennemgående, da vi ønsker at etablere en fælles opfattelse af det ønskede daglige rengøringsniveau med kunden.
 • Målet er, at der konstant leveres en rengøringsservice af en sådan kvalitet, at kunden løbende oplever det rengjorte areal som rent.
 • Produktet kræver en tæt, løbende kontakt og opfølgning hos kunden.
 • Et højt serviceniveau er en meget vigtig del af rengøringsproduktet. Dette skabes gennem en forsat udvikling af personalet, samt en løbende uddannelse i brug af rengøringsmidler og materiel.
 • At tilføre ny viden inden for rengøringsmetoder, som kan forbedre både arbejdsmiljø og miljøet

I tilbudet inkluderer priserne alle udgifter forbundet med rengøring samt AUD, ATP, sygeløn, feriepenge og inspektion – eksklusiv moms.

 

Ekstraopgaver

 

“Den tid vores engagerede og effektive medarbejdere sparer i den daglige rengøring, bruger vi på dybere rengøring og ekstraopgaver, som du ellers skulle have betalt for”

 

OBS!

Combi Service kan desuden arrangere vask af både gardiner og persienner, spuling af markiser etc.

Vi glæder os til at møde dig og din virksomhed – mere end bare rengøring.